ดีที่สุด 3

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผู้เขียน: Bun Ma Ananada
อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ:

การยอมรับ

ข้อความด้านล่างนี้กล่าวถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หรือ “ข้อกำหนด”) จากข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างเราและคุณในการใช้บริการเว็บไซต์ www.baccarat.net (“เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) ดังนั้น โปรดอ่านเอกสารทั้งหมดนี้อย่างละเอียดและรอบคอบ
คุณต้องอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์จึงสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้


ขอบเขตของการให้บริการ

Baccarat.net คือผู้ให้บริการข้อมูลที่ครอบคลุมไปถึงตารางการเปรียบเทียบและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่คุณสนใจ (“ บริการ”) เราให้ข้อมูลและเปรียบเทียบที่สามารถใช้ได้ ซึ่งรวมไปถึงการจำกัดเนื้อหาที่ผู้ใช้งาน (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เว็บไซต์หรือลิงค์ของบุคคลที่สาม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) รวมถึงบทความ บล็อก รีวิว ที่เขียนโดยเราและบุคคลที่สาม รวมไปถึงข้อความ โลโก้ ปุ่ม รูปภาพ การรวบรวมข้อมูล รหัส การออกแบบ ลิงค์ ข้อมูล กราฟฟิคและฟีเจอร์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในหน้านี้จะถูกนับรวมว่าเป็น “เนื้อหา” เว็บไซต์และการบริการต่างๆเป็นเจ้าของและพัฒนาโดย Baccarat.net
โปรดอ่านอย่างละเอียด: เนื้อหา เว็บไซต์ บริการ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือฟีเจอร์ดังกล่าวเป็นไป “ตามสภาพ” เราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลอื่นซี่งเป็นผลหรือมากจากการเชื่อมต่อกับการใช้เว็บไซต์และการใช้บริการของคุณ ความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์และความเสี่ยงในการใช้บริการของคุณนั้นเกิดขึ้นจากคุณเอง เราสงวนสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์และการให้บริการ เราไม่ส่วนรับผิดชอบใด ๆทั้งโดยนัยและโดยประจักษ์ต่อการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ เราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลมาหรือเชื่อมต่อกับการกระทำและเนื้อหา

การใช้งานเว็บไซต์และบริการ

เว็บไซต์ บริการและเนื้อหามีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่การใช้งานเพื่อการค้า คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการจากเว็บไซต์ Baccarat.net ตามข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณต้องรับผิดชอบต่อการคอมเมนต์ การโพสต์และการแสดงความคิดเห็นของคุณที่อาจส่งไปยังเว็บไซต์ (“ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้”) คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรืออาจตีความได้ว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่จะขัดขวางการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และรายงานการฝ่าฝืนหรือการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราอาจป้องกันไม่ให้คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราหากเราพบเห็ยการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือถูกตีความอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราอาจจำกัดการใช้งานเว็บไซต์ของคุณด้วยเหตุผลอื่นใดและสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์ของคุณตามดุลยพินิจของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการยอมรับโพสต์ แสดงความคิดเห็นหรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์ที่กระทำการโดยคุณเอง เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดเก็บหรือรักษาเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปหรือโพสต์บนเว็บไซต์ Baccarat.net (รวมถึงเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน) และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการจัดเก็บหรือรักษาเนื้อหาดังกล่าว คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ผู้ให้บริการเกมส์คาสิโนออนไลน์หรือเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับอนุญาตให้ในการเข้ารับการบริการและปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อจำกัดที่มีผลบังคับใช้ (เช่น ถูกห้ามไม่ให้ใช้บริการบนเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นต้น)

ข้อมูลลิขสิทธิ์และนโยบายเนื้อหา

คุณไม่สามารถโพสต์หรือส่ง (รวมไปถึงเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน) ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า เราจะรับผิดชอบต่อการแจ้งเตือนใด ๆ ที่เราได้รับว่ามีการละเมิดสิทธิ์ในสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามโดยการตรวจสอบข้อกล่าวหาและลบเนื้อหาดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด หากคุณเชื่อว่าสิทธิ์ของคุณถูกละเมิด คุณสามารถติดต่อเราที่: [email protected] หรือผ่านแบบฟอร์มติดต่อเราซึ่งอยู่ในหน้าติดต่อเราและเราจะตรวจสอบเรื่องนี้โดยทันที คุณรับทราบว่าเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีเนื้อหาที่ล่อแหลมคุณสามารถมองเห็นได้ เราพยายามในการตรวจสอบเว็บไซต์และเนื้อหาใดๆ ที่ส่งหรือดูบนเว็บไซต์อย่างเต็มที่ เราไม่รับรองหรือสนับสนุนเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์ (โดยคุณ เรา ผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามหรือผู้ใช้รายอื่น) คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์และอำนาจในการส่งเนื้อหาของคุณไปยังเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือลบเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งานที่ส่งไปยังเว็บไซต์โดยคุณหรือผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ผู้เยาว์

ในการใช้เว็บไซต์และการเข้ารับบริการนั้นคุณต้องมีอายุเกินสิบแปด (18) ปีบริบูรณ์ เราไม่ได้ทำการจัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลใดๆสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและไม่ต้องการทำเช่นนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานแสดงอายุของผู้ใช้งานในทุกขั้นตอนเพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้มีผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ได้ใช้งานเว็บไซต์หรือเข้ารับบริการ

การปฏิเสธการรับประกัน

เราขอปฏิเสธการรับประกันทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ BACCARAT.NET ทั้งโดยนัยและโดยประจักษ์ แต่ไม่จำกัดกการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ เนื้อหาและการจัดอันดับมีไว้ “ตามที่เป็น” และคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ตามความเสี่ยงของคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งเป็นผลพวงมาจากการใช้เว็บไซต์ของคุณของคุณเอง เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เราไม่รับประกันว่าเนื้อหาและข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นั้นเป็นความจริง เชื่อถือได้หรือเนื้อหาถูกต้อง เราไม่รับประกันว่าเราจะแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องหรือการละเว้นใด ๆ บนเว็บไซต์

เราไม่รับประกันว่าบทวิจารณ์ของเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้นถูกต้องตามข้อเท็จจริง ความเห็นของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามขึ้นอยู่กับประสบการณ์จากการใช้งานจริงของเรา จากข้อมูลจากฝ่ายอื่น ๆ และจากการวิจัยอื่น ๆ เราไม่รับประกันว่าคุณจะได้ใช้งานบนเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆ ที่จะเป็นที่น่าพอใจหรือให้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการได้จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและยอมรับว่าเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากคุณทางตรงหรือทางอ้อม, อุบัติเหตุ, หรือเป็นผลจากการสูญเสียใด ๆ เว็บไซต์หรือความเชื่อถือของคุณต่อข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือการซื้อขายของคุณกับเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆของคุณ ซึ่งอาจเชื่อมโยงหรือมาจากเว็บไซต์ ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะไม่ได้รับการแก้ไขแม้ในกรณีที่เราได้รับคำแนะนำหรือแจ้งให้เราทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ

การแก้ไขข้อพิพาท

สำหรับข้อพิพาทใดระหว่างคุณและเรา คุณยินดีที่จะติดต่อเราก่อนผ่านทางแบบฟอร์มที่อยู่ในหน้าติดต่อเราบนเว็บไซต์ของเราและพยายามที่จะแก้ไขข้อพิพาทกับเราอย่างไม่เป็นทางการ หากเราไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทของคุณได้อย่างไม่เป็นทางการแล้ว เราและคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้เหล่านี้ในการแก้ไขข้อเรียกร้องใด ๆ การเรียกร้องทั้งหมดจะอยู่ในความสามารถในการเรียกร้องของแต่ละฝ่ายของคู่สัญญาและไม่ใช่การอ้างสิทธิ์ในการดำเนินการตามขั้นตอนของผู้ที่ร้องเรียน คุณยอมรับว่าข้อกำหนดเหล่านี้ คุณและเราสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีความใดๆ

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติม กระทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ หรือยุติเนื้อหา บริการหรือเว็บไซต์ชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา นอกจากนี้คุณรับทราบว่าเนื้อหาหรือฟีเจอร์ที่รวบรวมหรืออยู่ภายใต้ Baccarat.net หรือบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของการทำงานเนื้อหาหรือรูปแบบหรือถูกลบออกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณหรือบุคคลที่สามใดๆ คุณยอมรับว่าเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อกรณีนี้

การดัดแปลง

ข้อกำหนดเหล่านี้จะควบคุมการใช้งานบนเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้น โปรดกลับมาเยี่ยมชมหน้านี้หลายๆครั้ง เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยการโพสต์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือโดยได้รับความยินยอมจากคุณในการเปลี่ยนแปลงตามที่กฎหมายได้กำหนด การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่“ แก้ไขล่าสุด” ที่ระบุไว้ข้างต้นและการที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากวันที่แก้ไขครั้งสุดท้ายจะเป็นการยอมรับข้อตกลงที่จะปฏิบัติตาม

อื่นๆ

ส่วนอื่นๆหรือบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ถูกพบว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกคัดออกและจะถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ บทบัญญัติที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบแม้จะมีบทบัญญัติที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ดังกล่าวนั้นจะยังคงมีผลโดยสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ เราปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้นจากประเด็นข้างต้นและปัญหาอื่น ๆ ที่อาจไม่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารนี้

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมงั้นหรือ?

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ โปรดติดต่อเราที่ [email protected].

[แก้ไขครั้งล่าสุด: 08 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2019]

Back to Top