Uslovi i Pravila

PRIHVATANJE

Ovi Uslovi i Pravila (“Uslovi i Pravila” ili “Uslovi“), formiraju pravno obavezujući sporazum između Vas i nas u vezi sa vašim korišćenjem naših usluga i websajta www.baccarat.net (“Websajt” ili “Usluge“). Stoga je izuzetno važno da ove uslove i pravila pročitate pažljivo.

Ukoliko nastavite sa gledanjem i korišćenjem ovog websajta, vi se slažete da ćete se pridržavati sledećih Uslova i Pravila korišćenja, koji zajedno sa našim pravilima o privatnosti uređuju odnos baccarat.net prema vama, a u vezi sa ovom web stranicom. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim delom ovih uslova i pravila, molimo vas da ne koristite ovaj websajt.

MORATE IMATI PREKO 18 GODINA KAKO BI MOGLI KORISTITI OVAJ WEBSAJT.


OBLIK USLUGA

Baccarat.net Vam pruža sveobuhvatne informacije, uporedne tabele i resurse o različitim uslugama i proizvodima koji vas zanimaju („Usluge“). Mi Vam dajemo primenjive informacije i uporedne grafikone, uključujući bez ograničenja i sadržaje koje je kreirao korisnik (kao što je definisano u nastavku), web stranice ili linkove trećih strana (kao što je definisano u nastavku), kao i članke, blogove i mišljenja pružena od strane nas, vas, drugih korisnika ili trećih lica, uključujući bilo koji tekst, logotip, ikonu dugmeta, sliku, kompilaciju podataka, kod, grafički dizajn, link, grafiku i dr., a koje su u njima sadržane i zajednički definisane kao „Sadržaj“). Web stranica i Usluge su u vlasništvu i razvijeni od strane Baccarat.net.

MOLIMO VAS DA PROČITATE PAŽLJIVO: SADRŽAJ, WEBSAJT I USLUGE I SVAKI DEO ILI SVOJSTVO SU PREDSTAVLJENI „KAO ŠTO JESU“. NE PRIHVATAMO ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU ŠTETU ILI GUBITAK KOJI STE PRETRPELI VI ILI NEKA DRUGA OSOBA KAO REZULTAT ILI U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM WEBSAJTA ILI USLUGA. VAŠE KORIŠĆENJE WEBSAJTA ILI USLUGA JE U POTPUNOSTI NA VLASTITI RIZIK. SVA PRAVA NA SADRŽAJ KOJI JE DOSTUPAN NA I OKO WEBSAJTA I USLUGA SU ZADRŽANA OD STRANE NAS.
MI NI IZRIČITO NI PODRAZUMEVANO, NE PODRŽAVAMO, PREPORUČUJEMO ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN PRIHVATAMO ODGOVORNOST ZA BILO KOJU ODLUKU ILI RADNJU KOJA JE UČINJENA ILI NIJE UČINJENA U ODNOSU NA SADRŽAJ KOJI SE NALAZI NA SAJTU, NITI PREUZIMAMO BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KOJI GUBITAK, POVREDU ILI ŠTETU KOJA JE NASTALA SA ILI U VEZI SA TAKVIM RADNJAMA I SADRŽAJEM.

KORIŠĆENJE WEBSAJTA I USLUGA

Web sajt, Usluge i Sadržaj su postavljeni isključivo zbog vašeg korišćenja u lične i ne-komercijalne svrhe; Vi se slažete da koristite Baccarat.net kao što je to predviđeno u ovim Uslovima i Pravilima, te prema važećim zakonima i pravilnicima. Vi ste odgovorni za bilo koji komentar, objavu ili komentare koje ste postavili na web sajtu („Generisani Korisnički Sadržaj). Odgovorni ste za sve svoje postupke koji krše ili bi mogli kršiti ove Uslove i Pravila. Ne smete koristiti web stranicu na način koji bi remetio korišćenje istog od strane drugih korisnika ili osoba.

Zadržavamo pravo da istražimo bilo koje kršenje ovim Pravila i Uslova i da prijavimo svako kršenje istih nadležnim organima. Možemo vas onemogućiti da koristite web sajt ako ustanovimo postojanje bilo koje radnje koja krši ili koja se može smatrati kršenjem ovim Pravila i Uslova korišćenja. Takođe možemo ograničiti korišćenje web sajta iz bilo kog drugog razloga i zadržavamo pravo da vam onemogućimo korišenje istog po našoj slobodnoj proceni.
Takođe, zadržavamo pravo da odbijemo objavljivanje komentara, prikažemo ili prenosimo bilo koji sadržaj postavljen od strane vas na web sajtu. Nemamo obavezu pohranjivanja ili održavanja bilo kojeg sadržaja koji je postavljen ili objavljen na Baccarat.net (uključujući i Generisani Korisnički Sadržaj) i ne možemo se smatrati odgovornim za nemogućnost pohranjivanja ili održavanja bilo kakvog sadržaja tog tipa. Ukoliko je moguće, trebali biste pažljivo pročitati Pravila o privatnosti web stranica operatera sajtova za kockanje / kazina, kako biste utvrdili da li vam je omogućeno da koristite njihove usluge i da se pridržavate prikazanih zahteva i ograničenja (na primer, državljanima određenih država je zabranjeno da koriste usluge određenih operatera.

ZAŠTIĆENE INFORMACIJE I POLITIKA SADRŽAJA

Ne možete objavljivati ili slati (uključujući i Generisani Korisnički Sadržaj) bilo kakve podatke koji su zaštićeni autorskim i drugim pravima intelektualne svojine. Odgovorićemo na svako obaveštenje o eventualnom kršenju autorskih prava ili intelektualne svojine trećih lica na taj način što ćemo istražiti sve optužbe i ukloniti sporni sadržaj koji krši pravo intelektualne svojine, ukoliko utvrdimo da je do povrede došlo.

Ukoliko smatrate da su vam ugrožena prava od strane naših korisnika, komentarom, sadržajem ili Generisanim Korisničkim Sadržajem, molimo vas da nas kontaktirate na: [email protected], ili preko našeg kontakt formulara, koji se nalazi na našoj kontakt stranici i mi ćemo istražiti problem odmah. Prihvatate da je ova web stranica postavljena isključivo u informativne i uredničke svrhe i da može postojati sadržaj za koji vi lično smatrate da je neprihvatljiv.

Mi dajemo sve od sebe kako bi aktivno nadgledali sav sadržaj koji je postavljen na web sajtu. Mi ne reklamiramo, niti podržavamo bilo kakav sadržaj koji je postavljen od strane korisnika na stranici (bilo od strane Vas, nas, trećih lica ili drugih korisnika). Vi sami garantujete da imate sva potrebna prava i dozvole da objavite sadržaj na sajtu. Mi, sa druge strane, zadržavamo pravo da pregledamo i uklonimo bilo koji Generisani Korisnički Sadržaj koji je postavljen na sajtu od strane vas ili drugog korisnika.

LINKOVI TREĆIH LICA

Web stranica, Uslige i Sadržaj sadržaće linkove do web stranica i usluga kojima upravljaju treća lica („Web Stranice Trećih Lica“), kao i recenzije i komentare na web stranice trećih lica. Takvi linkovi mogu biti postavljeni od strane nas, vas, drugih korisnika, Google AdSense ili nekog drugog. Nemamo kontrolu nad Web sajtovima Trećih Lica koji mogu biti povezani sa našim sajtom. Ne prihvatamo odgovornost za bilo kakve gubitke ili štetu koja je nastala korišćenjem bilo kog Web sajta Trećih Lica koji bi mogao biti povezan linkom sa našom stranicom. Mi zadržavamo mogućnost da zarađujemo preko partnerskih affiliate programa kojima upravljaju Web stranice Trećih Lica. Naše članstvo u bilo kom takvom partnerskom programu nije reklama tog Web sajta Trećih Lica.

MALOLETNICI
Da bi koristili Web sajt i Usluge istog potrebno je da imate preko osamnaest (18) godina. Mi ne sakupljamo svesno bilo kakve podatke o deci ispod 18 godina, niti želimo da radimo tako nešto. Zadržavamo pravo da tražimo od naših korisnika dokaz o starosti u bilo koje vreme, kako bi bili sigurni da maloletna lica ne koriste naš sajt ili usluge istog.

ODRICANJE OD GARANCIJE

MI SE IZRIČITO ODRIČEMO BILO KOJIH VRSTA GARANCIJA VEZANO ZA SAJT BACCARAT.NET, BILO DA SU ISTE IZREČENE ILI SE PRETPOSTAVLJAJU, UKLJUČUJUĆI PRETPOSTAVLJENE GARANCIJE I USLOVE KOJI SU PREDVIĐENI ISTIM, TE KOJI SU PREDVIĐENE I PRIKLADNE ZA POSEBNU NAMENU. WEB SAJT, SADRŽAJ NA ISTOM I REJTINZI SU PRIKAZANI „KAO ŠTO JESU“ I VI KORISTITE WEB SAJT ISKLJUČIVO NA SVOJU LIČNU ODGOVORNOST. VI ĆETE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU KOJA EVENTUALNO NASTANE NA OPERATIVNOM SISTEMU VAŠEG RAČUNARA, A KOJA JE NASTALA POVODOM KORIŠĆENJA OVOG SAJTA.

NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE DA ĆE WEB SAJT BITI DOSTUPAN U KONTINUIRANOM VREMENSKOM PERIODU. NE DAJEMO NIKAKVU GARANCIJU DA SU SADRŽAJ I INFORMACIJE KOJE SE NALAZE NA WEB SAJTU ISTINITI, POUZDANI I TAČNI. NE DAJEMO GARANCIJE DA ĆEMO ISPRAVITI BILO KOJE GREŠKE ILI PROPUSTE KOJI SE MOGU NAĆI NA WEB SAJTU.

Ne dajemo garancije da su recenzije Sajtova Trećih Lica faktički tačne i precizne; naše recenzije Sajtova Trećih Lica su bazirane na našem iskustvu sa ovim sajtovima, informacijama koje smo pročitali na drugim mestima i drugim metodama istraživanja koje smo uradili. Ne dajemo garanciju da ćete utvrditi da je bilo koji Sajt Trećih Lica zadovoljavajući ili da ćemo vam pružiti podatke koji upravo vas zanimaju.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

VI IZRIČITO RAZUMETE I SLAŽETE SE DA MI NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJI VID MATERIJALNE ILI NEMATREIJALNE ŠTETE, BILA ONA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA, POSLEDIČNA ILI SPECIJALNA, ILI JE DOVELA DO GUBITKA PROFITA, ZAPOSLENJA ILI DRUGIH DOGOVORA, KOJI SU SE MOGLI DESITI KAO REZULTAT KORIŠĆENJA OVOG WEBSAJTA ILI ZBOG INFORMACIJE KOJU STE PROČITALI NA OVOM SAJTU, ILI ZBOG VAŠEG KORIŠĆENJA SAJTOVA TREĆIH LICA SA KOJIMA JE OVAJ SAJT LINKOVIMA POVEZAN. OVO OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI NE MOŽE NI POD KOJIM USLOVIMA BITI MODIFIKOVANO NITI IZMENJENO.

OBEŠTEĆENJE

Vi se slažete da nas smatrate nevinim i da nas ne uključujete u bilo koje sporove vezano za obeštećenje, koji bi mogli nastati protiv trećih lica, a u vezi sa Vašim korišćenjem ovog sajta, uključujući bilo kakvu vrstu odgovornosti ili troškova koji nastanu iz gubitaka, sudskih sporova, naknada šteta, presuda, troškova postupka ili bilo kojih drugih troškova.

REŠAVANJE SPOROVA

Ukoliko imate bilo kakav spor koji želite da pokrenete protiv nas, vi se slažete da prvo kontaktirate nas putem formulara koji se nalazi na našoj stranici i probate da mirnim putem rešite bilo kakav nesporazum sa nema neformalno. Ukoliko nismo bili u mogućnosti da rešimo sa vama spor na ovaj način, svi se onda slažemo da spor rešimo putem ovih Uslova i Pravila, osim ako to nije drugačije određeno pravnim aktima.
SVI EVENTUALNI ZAHTEVI MORAJU BITI PODNETI POJEDINAČNO, A NE KAO DEO GRUPNE TUŽBE U BILO KOM SUDSKOM POSTUPKU, A ARBITAR NE MOŽE ODLUČIVATI U POSTUPKU SA VIŠE OD JEDNE STRANKE. VI SE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA I ODRIČETE SE PRAVA DA ZAPOČNETE SUDSKI POSTUPAK ILI DA UČESTVUJETE U GRUPNOJ TUŽBI. SVI SPOROVI MORAJU BITI REŠENI OD STRANE ARBITRAŽE.

IZMENE NA WEBSAJTU

Mi zadržavamo pravo da, promenimo, ispravimo, modifikujemo, unapredimo, unesemo bilo koje izmene ili privremeno i trajno obustavimo Sadržaj, Usluge ili Web sajt, bez ikakvog upozorenja. Pored toga, ovim vi potvđujete da Vam je jasno da se Sadržaj i ostali dodaci koji se nalaze na sajtu Baccarat.net mogu menjati, proširiti u smislu funkcionalnosti, sadržaja ili oblika, ili ukloniti bez ikakvog obaveštenja vas ili trećih lica. Saglasni ste da mi zbog toga ne možemo biti smatrani odgovornima.

IZMENE
Ovi Uslovi će regulisati upotrebu ove web stranice. Mi zadržavamo pravo da promenimo ova Pravila i Uslove u bilo kom momentu, te vas molimo da iznova čitate ova pravila često. Mi možemo izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku prema vlastitom nahođenju, objavljivanjem izmenjene verzije na odgovarajućoj web stranici ili dobijanjem vaše saglasnosti za izmene ukoliko to zahteva nadležni pravni poredak. Sve izmene ovih Uslova i Politike privatnosti stupaju na snagu od navedenog datuma u delu – „Poslednja Revizija“ i vaša dalja upotreba web sajta nakon tog datuma će predstavljati apsolutno prihvatanje tih izmenjenih Uslova i Pravila.

RAZNO

Bilo koji deo ili odredbe ovih Pravila i Uslova korišćenja za koje se utvrdi da su nezakoniti, nevaljani ili ih je nemoguće izvršiti, biće isključeni iz istih i smatraće se neprimenjivim u granicama svoje nezakonitosti, nevaljanosti ili ne izvršnosti, te će biti zamenjeni klauzulom ili odredbom koja je što sličnija toj nelegalnoj, nevaljanoj ili ne izvršnoj odredbi, u skladu sa uobičajenom praksom u ovoj oblasti. Na preostale odredbe neće uticati te nezakonite, nevaljane ili ne izvršne klauzule ili odredbe i ostaće validne u potpunosti. Sledom iznetog, odričemo se bilo kakvih garancija i stoga se ne možemo smatrati odgovornima za bilo koje poslednice proizašle iz gore navedenih tačaka i drugih situacija koje možda nisu navedene u ovom dokumentu.

IMATE PITANJE?

Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa ovim Uslovima i Pravilima, molimo vas da nas kontaktirate na [email protected].

[Poslednja Revizija: 02. Februara 2020]

Igraj sada
Back to Top