Zasady i Warunki

ZGODA

Poniższe Warunki („ Warunki ”) stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami w odniesieniu do korzystania z naszych usług i strony internetowej www.baccarat.net („ Strona internetowa ” lub „ Usługi ”) . Dlatego ważne jest, abyś uważnie je przeczytał.

Kontynuując przeglądanie i korzystanie z tej witryny, zgadzasz się przestrzegać następujących warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje baccarat.net z Tobą, w związku z tą witryną. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, nie korzystaj z naszej strony internetowej.

MUSISZ MIEĆ PONAD 18 LAT, ABY KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.


ZAKRES USŁUG

Baccarat.net zapewnia wyczerpujące informacje, tabele porównawcze i zasoby dotyczące różnych usług i produktów, którymi jesteś zainteresowany („Usługa”). Dostarczamy Ci odpowiednie informacje i tabele porównawcze, w tym między innymi Treści Generowane Przez Użytkowników (zgodnie z definicją poniżej), Witryny lub linki stron trzecich (zgodnie z definicją poniżej), a także artykuły, blogi i opinie dostarczone przez nas, Ciebie, innych użytkowników lub zewnętrznych kontrahentów, w tym wszelkie teksty, loga, ikony przycisków, obrazy, kompilacje danych, kod, projekty, łącza, dane, grafiki i inne funkcje itp. tam zawarte i zbiorczo określane dalej jako „Treść”. Witryna i usługi są rozwijane przez oraz są własnością Baccarat.net.

PROSZĘ CZYTAĆ UWAŻNIE: TREŚĆ, STRONA INTERNETOWA I USŁUGI ORAZ DOWOLNA CZĘŚĆ LUB FUNKCJE SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB INNĄ OSOBĘ W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG. KORZYSTASZ Z WITRYNY I USŁUG CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO. WSZYSTKIE PRAWA DO I DO TREŚCI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ I USŁUGACH SĄ ZASTRZEŻONE. NIE, WYRAŹNIE ANI DOMNIEMANE, ZGADZAMY SIĘ, POLECAMY, ANI W ŻADNY SPOSÓB PRZYJMUJEMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK DECYZJĘ LUB PODJĘTE DZIAŁANIA, LUB NIE PODJĘTE W ZWIĄZKU Z TREŚCIĄ ZAWARTĄ NA STRONIE, ANI ŻE PRZYJMUJEMY JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY PONIESIONE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z TAKIMI DZIAŁANIAMI I TREŚCIĄ.

KORZYSTANIE Z WITRYNY I USŁUG

Witryna, usługi i treść są udostępniane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego; Zgadzasz się korzystać wyłącznie z Baccarat.net, jak określono w niniejszych Warunkach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie komentarze, posty i wpisy, które możesz przesłać na stronę internetową („Treści generowane przez użytkowników”). Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie działania, które naruszają lub mogą być w uzasadniony sposób być interpretowane jako naruszenie niniejszych Warunków. Nie możesz korzystać z Witryny w sposób, który zakłóciłby korzystanie z Witryny przez innych użytkowników lub osoby. Zastrzegamy sobie prawo do zbadania każdego naruszenia lub domniemanego naruszenia niniejszych warunków i zasad oraz do zgłaszania każdego naruszenia lub domniemanego naruszenia niniejszych warunków organom ścigania. Możemy uniemożliwić Ci korzystanie z Witryny, jeśli dowiemy się o jakichkolwiek działaniach, które naruszają lub które są rozsądnie interpretowane jako naruszenie niniejszych Warunków. Możemy również ograniczyć korzystanie z Witryny z jakiegokolwiek innego powodu i zachować prawo do zakończenia korzystania z Witryny według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia postu, wyświetlenia lub przekazania jakichkolwiek treści przesłanych do Witryny przez Ciebie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przechowywanie lub utrzymywanie jakichkolwiek treści przesłanych lub opublikowanych na Baccarat.net (w tym treści generowanych przez użytkowników) i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za brak przechowywania lub utrzymywania takich treści. W stosownych przypadkach należy uważnie zapoznać się z warunkami użytkowania i polityką prywatności odpowiednich operatorów witryn hazardowych / kasyn, aby zweryfikować, czy możesz korzystać z ich usług oraz aby przestrzegać obowiązujących wymagań i ograniczeń (np. Dla mieszkańców niektórych krajów zabronione jest korzystanie z takich usług operatora).

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I POLITYCE ZAWARTOŚCI

Nie możesz publikować ani przekazywać (w tym w Treściach generowanych przez użytkownika) żadnych informacji zastrzeżonych innej strony, które są chronione prawem autorskim lub prawem znaków towarowych. Odpowiemy na każde otrzymane zawiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich lub praw do znaku towarowego osoby trzeciej, badając zarzuty i usuwając treści, które rzekomo naruszają prawo, jeśli stwierdzimy, że doszło do naruszenia. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone przez jakikolwiek zamieszczony komentarz, Treść lub Treści generowane przez użytkowników w Witrynie, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected] lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie kontaktowej, a my natychmiast zbadamy sprawę. Przyjmujesz do wiadomości, że Witryna służy wyłącznie celom informacyjnym i redakcyjnym i może zawierać Treści, które uważasz lub uważasz za niewłaściwe. Dokładamy wszelkich starań, aby aktywnie monitorować Witrynę i wszelkie Treści przesyłane lub przeglądane w Witrynie. Nie popieramy ani nie wspieramy żadnych treści przesyłanych na stronę internetową (ani przez ciebie, nas, zewnętrznych dostawców treści, ani innych użytkowników). Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma wszelkie prawa, uprawnienia i pozwolenia niezbędne do przesłania swoich treści do Witryny. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania lub usuwania wszelkich treści generowanych przez użytkowników przesłanych do witryny przez ciebie lub innych użytkowników według naszego wyłącznego uznania.

LINKI OSÓB TRZECICH

Witryna, usługa i treść będą zawierać linki do stron internetowych i usług obsługiwanych przez strony trzecie („strony internetowe osób trzecich”), a także recenzje i komentarze na temat stron internetowych osób trzecich. Takie linki mogą być publikowane przez nas, Ciebie, innych użytkowników, Google AdSense lub inne podmioty. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi stron trzecich, które mogą być powiązane ze stroną internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść, przechodząc do stron internetowych osób trzecich, które mogą być połączone ze strony internetowej. Możemy zarabiać prowizje za pośrednictwem programów partnerskich obsługiwanych przez strony internetowe osób trzecich. Nasze członkostwo w jakimkolwiek programie partnerskim prowadzonym przez strony internetowe osób trzecich nie stanowi poparcia dla takich stron internetowych osób trzecich.

NIELETNI

Aby korzystać z Witryny i Usługi, musisz mieć ukończone osiemnaście lat (18). Nie zbieramy świadomie żadnych informacji od dzieci w wieku poniżej 18 lat i nie chcemy tego robić. Zastrzegamy sobie prawo do żądania dowodu wieku na dowolnym etapie, abyśmy mogli sprawdzić, czy osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia nie korzystają z Witryny lub Usługi.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

WYRAŹNIE WYKLUCZAMY WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE KAŻDEGO RODZAJU USŁUG DOTYCZĄCYCH BACCARAT.NET, NAWET WYRAŹNE LUB ZROZUMIANE, W TYM ZROZUMIANE GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NARUSZENIA. STRONA INTERNETOWA, TREŚĆ I OCENY SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, A TY MOŻESZ KORZYSTAĆ Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA SWOJEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, KTÓRE WYSTĄPIĄ W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ. NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE STRONA BĘDZIE DOSTĘPNA W FORMIE CIĄGŁEJ. NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE JAKIEKOLWIEK TREŚĆ I INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ SĄ PRAWDZIWE, NIEZAWODNE LUB DOKŁADNE. NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE BĘDZIEMY POPRAWIĆ BŁĘDY, WADY LUB POMINIĘCIA NA STRONIE INTERNETOWEJ.

Nie dajemy żadnej gwarancji, że recenzje stron internetowych osób trzecich są zgodne z prawdą; nasze recenzje stron internetowych osób trzecich opierają się na naszym doświadczeniu z takimi stronami osób trzecich, opiniach innych stron i innych badaniach, które mogliśmy przeprowadzić. Nie dajemy żadnej gwarancji, że jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich będą satysfakcjonujące lub że będą zapewniać wyniki, których można oczekiwać od takich stron internetowych osób trzecich.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY NIEMATERIALNE, NAWET BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KONSEKWENCYJNE LUB JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI, UTRACONE PRACE LUB USŁUGI KONSULTUJĄCE, KTÓRE MOGĄ WYKORZYSTAĆ. STRONY INTERNETOWEJ LUB TWOJEGO POWIĄZANIA DO JAKICHKOLWIEK INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB TWOICH RELACJI Z STRONĄ INTERNETOWĄ OSÓB TRZECICH, KTÓRE MOGĄ BYĆ POWIĄZANE ZE STRONĄ INTERNETOWĄ. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MOŻE BYĆ ZMODYFIKOWANE NAWET, JEŚLI ZOSTANIEŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK TAKICH SZKÓD LUB STRAT.

ODSZKODOWANIE

Wyrażasz zgodę na i zabezpieczasz nas przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związanymi z korzystaniem przez Ciebie z Witryny, w tym wszelką odpowiedzialnością lub kosztami wynikającymi ze wszystkich strat, roszczeń, procesów sądowych, szkód (faktycznych i wynikowych ), orzeczeń, kosztów sądowych i honorariów adwokackich, wszelkiego rodzaju i formy.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W przypadku wszelkich sporów, które masz z nami, zgadzasz się najpierw skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie kontaktowej i spróbować rozwiązać z nami w formie nieformalnej. Jeśli nie jesteśmy w stanie rozwiązać sporu z Tobą w sposób nieformalny, każdy z nas zgadza się na podstawie tych możliwych do wyegzekwowania warunków w celu rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń, chyba że obowiązkowy spór prawny stanowi inaczej. WSZYSTKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ ROZWIĄZANE W ZAKRESIE INDYWIDUALNEJ ZDOLNOŚCI STRON, A NIE POPRZEZ PRZEDSTAWICIELA LUB CZŁONEKA, A POŚREDNICTWO NIE MOŻE SKONSOLIDOWAĆ WIĘCEJ NIŻ OŚWIADCZENIA JEDNEJ OSOBY. UŻYTKOWNIK WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI TRACI PRAWO DO PROCESU SĄDOWEGO LUB POZWU ZBIOROWEGO.

ZMIANY W WITRYNIE

Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania, modyfikowania, ulepszania oraz dokonywania wszelkich zmian lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Treści, Usług lub Witryny, bez uprzedzenia, w dowolnym momencie. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treść lub funkcje zawarte lub dostarczone w ramach Baccarat.net lub Usług mogą zostać zmienione, rozszerzone pod względem funkcjonalności, treści lub formy, lub usunięte w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Zgadzasz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za i nie będziemy ponosić odpowiedzialności.

MODYFIKACJE

Warunki regulują korzystanie z Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie, dlatego często odwiedzaj tę stronę. Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania, publikując zmienioną wersję na odpowiedniej Stronie internetowej lub uzyskując zgodę na zmiany wymagane przez obowiązujące prawo. Wszystkie zmiany niniejszych Warunków i Polityki prywatności obowiązują od podanej daty „Ostatnia aktualizacja” powyżej, a dalsze korzystanie z Witryny po dacie Ostatnia aktualizacja będzie oznaczać akceptację i zgodę na związanie się tymi zmianami.

RÓŻNE

Wszelkie sekcje lub postanowienia niniejszych Warunków, które zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, zostaną z nich wykluczone i będą uważane za niemające zastosowania w zakresie takiej niezgodności z prawem, nieważności lub niewykonalności oraz zastąpione zostaną klauzulą lub przepisem podobnym do możliwe nielegalnej lub nieważnej klauzuli, zgodnie ze wspólną praktyką w tej dziedzinie.

Nie wpłynie to na pozostałe postanowienia i niezależnie od takich nielegalnych, nieważnych lub niemożliwych do wyegzekwowania klauzul lub postanowień, pozostaną one w pełni ważne i obowiązujące. Zgodnie z powyższymi punktami, zrzekamy się wszelkiej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, dlatego też będziemy odpowiedzialni za wszelką odpowiedzialność wynikającą z powyższych punktów, a także za inne kwestie, których nie można przewidzieć w tym dokumencie.

DALSZE PYTANIA?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

[Last Revised: 06 marca 2020]
Graj naprawdę
Back to Top