Правила и Условия

Приемане

Правилата и условията, разгледани по-долу („Правила“ и „Условия за позлване“), описват споразумението между потребителите на нашите услуги, предоставяни чрез уебсайта www.baccarat.net („Уебсайт“ или „Услуги“). Следователно, важно е да се запознаете с тях внимателно.

Ако използвате този Уебсайт, Вие се съгласявате да приемете и спазвате настоящите Правила и Условия за ползване, които, заедно с Политиката за поверителност, уреждат отношенията между потребителите и администраторите на Уебсайта www.baccarat.net. Ако не сте съгласни с някои от Правилата, тогава Ви молим да не използвате Уебсайта.

УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЕДИНСТВЕНО ОТ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ.


ОБХВАТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

Baccarat.net осигурява информация, сравнителни таблици и ресурси относно всички предлагани услуги (Услуги). Осигуряваме информация и графики, както и възможност за неограничено съдържание, генерирано от потребителите, уебсайтове на трети страни и линкове. Осигуряваме и достъп до статии, блогове и мнения, генерирани от нас, от потребители или от трети страни. Всякакви текстове, лога, изображения, масиви от данни, кодове, дизайн, линкове, графики и други части от съдържанието също са част от информацията на Уебсайта, наричана за кратко Съдържание в този документ. Уебсайтът и Услугите са собственост на Baccarat.net.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: СЪДЪРЖАНИЕТО, УЕБСАЙТЪТ И УСЛУГИТЕ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АТРИБУТИ НА УЕБСАЙТА, СА ПРЕДОСТАВЕНИ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА. НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ПОДВЕЖДАНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛИ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА Е НА СОБСТВЕН РИСК.
ВСИЧКИ ПРАВА ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА И УСЛУГИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ЧРЕЗ НЕГО, СА ЗАПАЗЕНИ ОТ НАС. НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСВА, ЩО СЕ КАСАЕ ДО ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, ИЛИ ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА БАЗА НАЛИЧНАТА В УЕБСАЙТА ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО И ЗА ПРИЧИНЕНИ ОТ ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ВРЕДИ ИЛИ ЗАГУБИ.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА И УСЛУГИТЕ

Уебсайтът, Услугите и Съдържанието са достъпни за лична употреба с некомерсиални цели. Вие се съгласявате да използвате Baccarat.net, спазвайки настоящите Правила, както и приложимите закони и регулации. Вие носите отговорност за всички коментари и постове, които бихте написали в Уебсайта (Съдържание, генерирано от потребителите). Вие носите отговорност за Вашите действия, що се отнася до тяхното евентуално нарушение на Правилата. Не можете да използвате уебсайта, ако Вашият начин на употреба е в ущърб на останалтие потребители. Запазваме си правото да проучваме всички съмнения относно нарушения на Правилата и да ги докладваме на съотвените институции. В състояние сме да забраним на потребители да използват уебсайта, в случай че сме наясно с техни действия, които нарушават Правилата.

Възможно е да ограничим достъпа Ви до Уебсайта поради други причини, като запазваме правото си да го прекратим изцяло по наше усмотрение. Имаме право да откажем допускането на публикации или друго съдържание на Уебсайта, създадено от Вас. Нямаме задължението да съхраняваме каквото и да е съдържание, публикувано на Baccarat.net, включително съдържание, публикувано от потребителите. Не можем да бъдем подведени под отговорност за недоброто съхранение или изгубване на подобна информация. Ако е приложимо е нужно да се запознаете внимателно с правилата и условията на всички свързани онлайн казина и оператори на уебсайтове за залагания, за да се уверите, че спазвате изискванията и задълженията, наложителни при ползването на такива услуги (например: достъпът на жителите на определени държави може да е забранен за дадени сайтове и услугите им).

ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЩИТЕНА С АВТОРСКО ПРАВО И ПОЛИТИКА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО

Не можете да публикувате съдържание, принадлежащо на трети лица, което е защитено с авторско право или търговска марка. Ще реагираме своевременно на всяко предупреждение за евентуално нарушение на закона за авторското право спрямо съдържание, принадлежащо на трети страни, като разследваме евентуалното нарушение и премахнем съответното съдържание, в случай че установим, че нарушение наистина е възникнало. Ако считате, че Вашите права са нарушени от публикация или коментар, качени в Уебсайта, можете да се свържете с нас на [email protected] или чрез Контактната форма на Уебсайта. Ние ще проверим случая незабавно.
Имайте предвид, че съдържанието на Уебсайта има единствено информационна цел и е възможно да съдържа информация, която да предизвиква възражения. Правим постоянни опити да следим цялото съдържание, което потребителите добавят към Уебсайта. Не одобряваме изрично нищо от това, което потребителите или трети страни публикуват в Уебсайта. Вие гарантирате, че притежавате правата, възможностите и крайното решение за публикуване на съдържание на Уебсайта. Ние запазваме правото си да прегледаме и премахнем публикации, създадени от потребителите и качени в Уебсайта, по наше усмотрение.

ЛИНКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът, Услугите и Съдържанието включват линкове към уебсайтове и услуги, предоставяни и управлявани от трети страни (Уебсайтове на трети страни), както и съдържание, налично на сайтове на трети страни. Подобни линкове могат да бъдат публикувани както от Вас, така и от нас, от Google AdSense и от трети страни. Не контролираме Уебсайтовете на трети страни, към които може да има линкове, налични на Уебсайта. Не носим отговорност за вреди или загуби, причинени от използването на Уебсайтовете на трети страни. Възможно е да работим на комисионен принцип чрез афилиейт програми, създадени от Уебсайтове на трети страни. Нашето участие в такива програми не е равносилно на одобрение на който и да е Уебсайт на трета страна.

МАЛОЛЕТНИ

Можете да изполвате Уебсайта и Услугите, единствено ако сте над 18-годишна възраст (18+). Не събираме съзнателно информация от лица на възраст под 18 години и не желаем да го правим. Запазваме си правото да поискаме потвърждение за възрастта по всяко време, за да сме сигурни, че лица под 18 години не използват Уебсайта и Услугите.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ИЗРАЗЯВАМЕ НАШИЯ ОТКАЗ ОТ ВСЯКАКВИ ОТГОВОРНОСТИ, ЗАСЯГАЩИ BACCARAT.NET, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕ СА СВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА НА ПРОДАВАЕМОСТ, СЪВМЕСТИМОСТ С ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ, ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ. УЕБСАЙТЪТ И СЪДЪРЖАНИЕТО, ПУБЛИКУВАНО В НЕГО, СЕ ИЗПОЛЗВАТ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК И ВИЕ ЩЕ ПОЕМЕТЕ ОТГОВОРНОСТТА, В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДИ И ЗАГУБИ ПО КОМПЮТЪРНАТА ВИ СИСТЕМА/СИСТЕМИ, ПРИЧИНЕНА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА. НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ И НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ЩЕ БЪДЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ.
НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА, СА ИЗЦЯЛО АКУРАТНИ И МОГАТ ДА СЕ ТРЕТИРАТ КАТО ДОСТОВЕРЕН ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ. НЕ ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ, НАЛИЧНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА,

Не гарантираме, че отзиви и мнения за Уебсайтове на трети страни са правилни и коректни. Нашите отзиви за тези уебсайтове са базирани изцяло на личния ни опит с такива Уебсайтове на трети страни, както и на допълнително проучване, което е възможно да сме провели. Не гарантираме, че Уебсайтовете на трети страни ще бъдат полезни и със задоволително качество на услугите, както и това, че ще осигурят очакваните от Вас резултати.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

ВИЕ РАЗБИРАТЕ ФАКТА И ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕ, ЧЕ НЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, ДИРЕКТНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ОТ ТОВА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ И ПЕЧАЛБИ, ИЗГУБЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ИЛИ КОНСУЛТАНТСКИ ДОГОВОРИ, КОИТО МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И ВСЛЕДСТВИЕ НА ВАШЕТО РЕШЕНИЕ ДА СЕ ПОЗОВЕТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, НАЛИЧНА НА УЕБСАЙТА ИЛИ НА СВЪРЗАНИ С НЕГО ЛИНКОВЕ И УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ. ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА НЯМА КАК ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО ДОРИ В СЛУЧАЙ, КОГАТО СМЕ БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОДОБНИ ЗАГУБИ И ВРЕДИ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате да не ни държите отговорни по отношение на всякакви искове от трети страни, предизвикани от Вашето използване на Уебсайта, включително по отношение на евентуални загуби, разходи, съдебни искове, вреди (умишлени или случайни), съдебни решения, адвокатски хонорари, разходи по съдебни спорове и всякакви други разходи.
РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При спорове с нас, Вие се съгласявате първо да се свържете с нас чрез контактната форма на Уебсайта, преди да направите друга стъпка, за да се опитаме да разрешим спора неофициално. Ако не успеем да разрешим проблема неофициално, чрез настоящите Правила ние се съгласяваме да се отнесем към спора спрямо действащото законодателство.
ВСИЧКИ ИСКОВЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЯНИ ОТ СТРАНИТЕ ПО СПОРА ИНДИВИДУАЛНО, А НЕ КАТО ЧАСТ ОТ КОЛЕКТИВЕН ИСК. АРБИТЪРЪТ ПО СПОРА СЛЕДВА ДА ПРИЕМЕ ИСКАНИЯТА НА ЕДНО-ЕДИНСТВЕНО ЛИЦЕ. С ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ КАКТО НИЕ, ТАКА И ВИЕ, НЯМА ДА УПРАЖНИМ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УЧАСТВАМЕ В КОЛЕКТИВЕН ИСК ИЛИ ДА ВХОДИРАМЕ СЪДЕБЕН ИСК.

ПРОМЕНИ В УЕБСАЙТА

Запазваме си правото да променяме, поправяме, добавяме и видоизменяме Уебсайта, Услугите и Съдържанието за временни, продължителни периоди или за постоянно без предизвестие. Вие се съгласявате, че Съдържанието и други дадености на Baccarat.net могат да бъдят променяни, подобрявани от гледна точка на тяхната функционалност или съдържание, като това е възможно да се случи без изрично уведомление. Съгласявате се, че не носим отговорност при такива събития.

ПОДОБРЕНИЯ

Настоящите правила уреждат използването на Уебсайта. Запазваме си правото да ги променяме по всяко време, поради което е нужно да посещавате страницата регулярно. Можем да изменяме Правилата по всяко време по наше усмотрение, като промените ще бъдат публикувани на Уебсайта, като е възможно за някои от тях да бъде поискано Вашето съгласие по законови изисквания. Всички промени, направени по настоящите Правила, ще бъдат валидни след упоменатата дата на последно нанесените корекции. Използването на Уебсайта от Ваша страна след датата на нанасяне на корекциите в Правилата е равносилно на тяхното приемане от Вас.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Всички текстове в настоящите Правила, които са противозаконни, противоречиви или неприложими, следва да се изключат и да се счетат за невалидни спрямо конкретния случай, след което да бъдат заменени от сходен, но приложим текст. Всички останали разпоредби не следва да бъдат променяни и остават валидни и в сила. Във връзка с гореизложеното, не поемаме каквато и да било отговорност и следва да не носим такава относно всякакви проблеми, чието възникване е възможно да е било предизвикано от настоящия документ.

ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ?

При наличие на въпроси относно настоящите Правила, молим да се свържете с нас на [email protected].

[Последна редакция: 01.07.2020]

1
Играй сега
Back to Top