Regler og vilkår

Samtykke

Reglene og vilkårene som er skrevet nedenfor (‘’Regler og Vilkår’’ ‘’Vilkår’’), er en lov bindende avtale mellom deg og oss når det kommer til bruk av våre tjenester og vår nettside www.baccarat.net (‘’Nettsiden’’ eller ‘’Tjenesten’’). Derfor er det viktig at du leser nøye igjennom dette dokumentet.

Om du fortsetter å bruke vår nettside, så samtykker du fullt at du er lovbundet av de følgende Reglene og Vilkårene, som sammen med vår Personvernspolise våker over baccarat.net sitt forhold med deg når det kommer til vår nettside. Om du ikke samtykker med noen del av disse reglene og vilkårene, så kan du ikke bruke vår nettside.

DU MÅ VÆRE OVER 18 ÅR GAMMEL FOR Å BRUKE DENNE NETTSIDEN.


TJENESTER

Baccarat.net leverer utfyllende informasjons, sammenligninger og ressurser når det kommer til forskjellige tjenester og produkter du er interessert i (‘’Tjeneste’’). Vi gir deg relevant informasjon og sammenligninger slik som Brukergenerert innhold (som defineres nedenfor), Tredjeparters nettsider eller lenker (som defineres nedenfor) i tillegg til artikler, blogger og meninger enten fra oss, deg, andre brukere eller tredjeparter som kan inkludere tekst, logoer, knapper, ikoner, bilder, datasamlinger, koding, designer, data, grafikk og andre funksjoner som herved tilbys deg og som samlet herved vil kalles ‘’Innhold’’. Nettsiden og Tjenestene er eid og utviklet av Baccarat.net.

VENNLIGST LES NØYE IGJENNOM: INNHOLDET, NETTSIDEN OG TJENESTENE SAMT ALLE DELER ELLER FUNKSJONER TILBYS ‘’SOM DE ER’’. VI TAR IKKE ANSVAR FOR SKADE ELLER TAP SOM SKJER MED DEG ELLER ANDRE SOM ET RESULTAT AV ELLER I SAMMENHENG MED DIN OG ANDRES BRUK AV NETTSIDEN OG TJENESTENE. DIN BRUK AV NETTSIDEN OG TJENESTENE ER PÅ HELT EGEN RISIKO. ALLE RETTIGHETER FOR INNHOLDET SOM ER TILGJENGELIG ELLER IGJENNOM NETTSIDEN TILHØRER OSS. VI VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER TA ANSVARET FOR AVGJØRELSER SOM TAS ELLER IKKE TAS NÅR DET KOMMER TIL INNHOLDET SOM INNEHOLDES PÅ SIDEN, EI HELLER TAR VI NOE ANSVAR FOR TAP, SKADE ELLER SKADER SOM SKJER SOM ET RESULTAT AV ELLER I SAMMENHENG AV SLIKE HENDELSER ELLER INNHOLD.

BRUK AV NETTSIDEN OG TJENESTENE

Nettsiden, Tjenestene og Innholdet gis til deg slik at du kan bruke det personlig og helt ukommersielt. Du samtykker herved med å kun bruke Baccarat.net slik som er spesifisert i disse vilkårene. Du er ansvarlig for alle kommentarer, poster og annen kommunikasjon du sender til Nettsiden (‘Brukergenerert innhold’’). Du er ansvarlig om noe skulle bryte, eller antas som brudd av disse reglene og vilkårene. Du kan ikke bruke Nettsiden på en måte som vil forstyrre bruken av Nettsiden for andre brukere. Vi reserverer retten til å etterforske alle brudd på disse vilkårene av alle brukere. Vi kan stoppe deg fra å bruke nettsiden om vi finner ut at noe av det du har gjort er i brudd av disse reglene og vilkårene. Vi kan begrense din bruk av Nettsiden når vi vil.

Vi reserverer retten til å avslå posting og kommentarer om vi fatter det som brudd på disse reglene og vilkårene. Vi reserverer retten til å kunne begrense tilgangen din og/eller slette din konto om du bryter disse reglene. Vi har ikke ansvar for å beholde eller opprettholde noe Innhold som gis av deg og som skal postes på Baccarat.net (dette inkluderer brukergenerert innhold) og tar ikke ansvar om posting av ditt brukergenererte innhold ikke opprettholdes på nettsiden. Om situasjonen passer seg, så bør du lese igjennom reglene og vilkårene som finnes på nettcasinoene / operatørene vi snakker om også, slik at du kan følge deres retningslinjer i tillegg til våre retningslinjer.

POLISE FOR OPPHAVSRETT PÅ INFORMASJON OG INNHOLD

Du kan ikke sende inn eller poste (som også inkluderer brukergenerert innhold) noen informasjon om en andrepart som er beskyttet av opphavsrettslovgivning. Vi undersøker grundig om vi får beskjed om at noen har brutt regler for opphavsrett, noe som kan resultere i fjerning av innholdet. Om du finner ut at dine rettigheter har blitt brutt i form av en kommentar eller post på siden vår, vennligst kontakt oss på [email protected], eller gjennom vårt kontaktskjema som finnes under Kontakt Oss på nettsiden vår, og vi vil etterforske umiddelbart. Du samtykker at denne nettsiden er for deling av informasjon, og at den kan inneholde innhold som du kan synes er frastøtende.

Vi gjør det beste vi kan for å passe på Nettsiden og Innholdet som sendes inn og som kan ses på nettsiden. Vi støtter ikke Innholdet som postes på vår nettside (anten av deg, oss, tredjeparter eller andre brukere). Du representerer at du har alle rettigheter og autoritet til å sende inn ditt innhold til nettsiden. Vi reserverer dog retten til å fjerne brukergenerert innhold når vi ønsker dette.

LENKER TIL TREDJEPARTER

Nettsiden, Tjenestene og Innholdet vil inkludere lenker til nettsider og tjenester som opereres av tredjeparter (‘’Tredjeparter’’), i tillegg til anmeldelser og kommentarer på Tredjeparters nettsider. Slike lenker kan postes av oss, deg, andre brukere, Google AdSense eller flere andre partier. Vi har ingen kontroll over slikt innhold fra Tredjeparter. Vi tar ikke ansvar for tap eller skader som kan forekomme mens du navigerer tredjeparters nettsider. Vi kan inntjene kommisjon gjennom Affiliate Programmer som opereres av Tredjeparter. Vårt medlemskap i et Affiliate program som opereres av en Tredjeparts nettside betyr ikke at vi støtter slike Tredjeparts nettsider.

MINDREÅRIGE

For å bruke Nettsiden og Tjenestene må du være over 18 år gammel. Vi samler ikke inn informasjon fra barn under 18 med vilje, og ei heller ønsker vi å gjøre dette. Vi reserverer retten til å be om identifikasjon slik at vi kan verifisere alderen til de som bruker Nettsiden eller Tjenestene.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI

VI FRASKRIVER ALT ANSVAR FOR ALLE MULIGE GARANTIER NÅR DET GJELDER BACCARAT.NET, UANSETT OM DET ER DIREKTE SAGT ELLER HINTET TIL, NOE SOM INKLUDERER, MEN IKKE ER BEGRENSET TIL; GARANTIER FOR ELEMENTER PÅ SIDEN OG ANNET SOM HAR MED INNHOLDET Å GJØRE. INNHOLDET SOM TILBYS PÅ SIDEN LEVERES SOM DET ER, OG DU BRUKER NETTSIDEN PÅ HELT EGET ANSVAR. DU ER ANSVARLIG FOR SKADE SOM KAN SKJE PÅ ENHETENE DU BRUKER TIL Å GÅ INN PÅ NETTSIDEN. VI GARANTERER IKKE AT NETTSIDEN VIL VÆRE TILGJENGELIG PÅ ALLE DAGENS TIDER. VI GARANTERER EI HELLER AT NOE INNHOLD OG INFORMASJON PÅ SIDEN ER SANN, PÅLITELIG ELLER PRESIS. VI GARANTERER IKKE AT VI RETTER PÅ FEIL, DEFEKTER OG ANNET PÅ NETTSIDEN.

Vi garanterer ikke at anmeldelsene fra Tredjeparter er korrekte; våre anmeldelser av Tredjeparters nettsider baseres på vår opplevelse av Tredjepartens nettside samt innhold fra andre parter i tillegg til annen research som vi kan ha gjort. Vi garanterer ikke at du vil være fornøyd med noen av Tredjepartenes nettsider, eller at de kommer til å gi deg resultatene du er ute etter.

BEGRENSNING AV BYRDE

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER MED AT VI IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOEN SKADER ELLER TAP, UANSETT OM DET ER DIREKTE, INDIREKTE, VED UHELL, EI HELLER TAP AV PROFITT, TAPTE JOBBER ELLER KONSULTASJONER SOM KOMMER SOM ET RESULTAT ETTER DU HAR BRUKT NETTSIDEN ELLER DIN LIT PÅ INFORMASJONEN SOM STÅR PÅ NETTSIDEN, EI HELLER OM DU HAR HOLDT PÅ MED EN TREDJEPART SOM KAN VÆRE LENKET TIL PÅ VÅR NETSIDE. DENNE BEGRENSNINGEN AV BYRDE OG ANSVAR SKAL IKKE MODIFISERES SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM AT NOE AV DET OVENNEVNTE HAR SKJEDD.

ERSTATNING

Du samtykker at vi ikke har noe ansvar for erstatning fra eller mot noen tredjeparter som relaterer til din bruk av nettsiden, som inkluderer byrde eller kostnader som kommer fra tap, innsamlinger, søksmål, skader og kostnader for advokater.

DISPUTTMEGLING

For disputter du har med oss, så samtykker du med å kontakte oss via kontaktskjemaet som du finner under ‘’Kontakt oss’’ for å prøve å finne en løsning med oss direkte først. Om vi ikke klarer å løse disputten med deg uformelt, så er vi begge enige at disse reglene og vilkårene vil kunne gjøre oss ansvarsfrie i en disputt om vi ikke trenger et obligatorisk søksmål. ALLE KRAV MÅ KOMME FRA PRIVATPERSONEN DIREKTE OG IKKE IGJENNOM ET FIRMA ELLER ANNET, SAMT AT MEGLEREN IKKE KAN KONSOLIDERE MER ENN EN PERSONS KRAV. DU SAMTYKKER HERVED AT VED Å SAMTYKKE MED DISSE VILKÅRENE, SÅ SIER VI BEGGE FRA OSS RETTIGHETENE TIL Å HA EN SAK FORAN EN JURY.

ENDRINGER PÅ SIDEN

Vi reserverer retter til å korrigere, modifisere, forbedre, endre, forsterke og gjøre andre endringer i tillegg til å kunne slette innholdet enten permanent eller midlertidig når som helst uten å gi notis. I tillegg samtykker du med at Innholdet eller Funksjonene som inkluderes hos Baccarat.net eller Tjenestene kan endres, forlenges i form av funksjonalitet, innhold eller form samt fjernes helt fra nettsiden uten notis til hverken deg eller en tredjepart. Du samtykker at vi er og vil alltid være ansvarsfrie.

MODIFIKASJONER

Vilkårene som gis vil passe på bruken av nettsiden. Vi reserverer retten til å endre disse reglene og vilkårene når som helst, så vennligst kom tilbake på denne nettsiden så ofte du kan. Vi kan fikse på paragrafer i disse vilkårene når som helst, når vi synes det passer seg, ved å poste en endret versjon på Nettsiden, eller ved å spørre etter lov fra deg om lovgivning tilsier dette. Alle endringer til Vilkårene og Personvernspolisen er effektive etter datoen som er satt under ‘’Senest endret’’ ovenfor, og om du fortsetter å bruke nettsiden etter vilkårene har blitt endret, så er du bundet av de nye vilkårene, i tillegg til at du samtykker med alle endringene som er gjort på disse reglene og vilkårene.

ANNET

Om en seksjon i disse Vilkårene er ulovlig, invalid eller er ugjennomførlig, så skal de ekskluderes og erstattes med en klausul som er så lik som mulig slik at alt i disse vilkårene følger loven. Provisjonene som er igjen skal ikke bli affektert av dette, og skal derfor følges. Under de ovennevnte seksjonene, så fraskriver vi oss noen form for garanti og er helt ansvarsfrie for alt ansvar som kommer av paragrafene ovenfor, samt andre problemer som kan finnes i dette dokumentet.

SPØRSMÅL?

Om du har noen spørsmål angående disse Vilkårene, vennligst kontakt oss på [email protected].

[Senest Endret: 17. Juni 2020]
Spill nå
Back to Top