Vilkår og Betingelser

GODKENDELSE

Nedenstående vilkår og betingelser (“Vilkår og betingelser” eller “Betingelser”) danner den juridisk bindende aftale mellem dig og os i relation til din brug af vores tjenester og websted www.baccarat.net (“Websted” eller “Tjenester”). Derfor er det vigtigt, at du tager dig tid til at læse den grundigt.

Hvis du fortsætter med at udforske og bruge dette websted, accepterer du at overholde og være bundet af følgende vilkår og betingelser for brug, som sammen med vores privatlivspolitik styrer baccarat.net forhold til dig i forhold til dette websted. Hvis du er uenig i nogen del af disse vilkår og betingelser, skal du ikke benytte vores websted.

DU SKAL VÆRE OVER 18 ÅR FOR AT BRUGE DETTE WEBSTED.


SERVICES OMRÅDER

Baccarat.net giver dig omfattende information, sammenligningstabeller og ressourcer om de forskellige tjenester og produkt, du er interesseret i (“Service”). Vi giver dig relevante oplysninger og sammenligningstabeller, herunder uden begrænsninger Brugergenereret indhold (som defineret nedenfor), tredjepartswebsteder eller links (som defineret nedenfor) samt artikler, blogs og meninger leveret enten af os, dig, andre brugere eller tredjeparts udgivere, inklusive tekst, logoer, knap ikoner, billeder, data kompileringer, kode, design, links, data, grafik og andre funktioner osv. leveret deri og samlet defineret i det følgende som “Indhold”. Hjemmesiden og tjenesterne ejes og udvikles af Baccarat.net.

LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT: INDHOLDET, WEBSITET OG TJENESTER OG ENHVER DEL ELLER FUNKTION DERAF LEVERES “SOM DEN ER”. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADER ELLER TAB, DER ER PÅFØRT DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON SOM ET RESULTAT ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF WEBSTEDET OG TJENESTERNE. DIN BRUG AF WEBSTEDET OG TJENESTERNE ER HELT PÅ DIN EGEN RISIKO.
ALLE RETTIGHEDER TIL OG TIL DET INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT PÅ ELLER VIA WEBSTEDET OG TJENESTER, FORBEHOLDES AF OS. VI PÅTAGER OS HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, ANBEFALER ELLER PÅ NOGEN MÅDE AT TAGE NOGET ANSVAR FOR ENHVER BESLUTNING TRUFFET ELLER HANDLING TRUFFET ELLER IKKE TAGET I AFHÆNGIGHED AF INDHOLDET PÅ WEBSTEDET, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR TAB, SKADE ELLER SKADER, DER ER OPSTÅET SOM ET RESULTAT ELLER I FORBINDELSE MED SÅDANNE HANDLINGER OG INDHOLD.

BRUG AF WEBSIDEN OG TJENESTER

Hjemmesiden, tjenesterne og indholdet leveres til dig til dit personlige brug og ikke til kommercielt brug; Du accepterer kun at bruge Baccarat.net som beskrevet i disse vilkår og betingelser og i henhold til gældende love og regler. Du er ansvarlig for alle kommentarer, indlæg og kommentarer, som du kan indsende til webstedet (“Brugergenereret indhold”). Du er ansvarlig for at af dine handlinger, ikke krænker eller med rimelighed kan fortolkes som en krænkelse. Du må ikke bruge webstedet på en måde, der kan forstyrre brugen af webstedet af andre brugere eller personer.

Vi forbeholder os retten til at undersøge enhver overtrædelse eller påstået overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser og til at rapportere enhver overtrædelse eller påstået overtrædelse af disse vilkår og betingelser til retshåndhævende myndigheder. Vi kan forhindre dig i at bruge webstedet, hvis vi bliver opmærksomme på handlinger, der krænker eller med rimelighed opfattes som en overtrædelse af disse vilkår og betingelser. Vi kan også begrænse din brug af webstedet af anden grund og forbeholder os retten til at afslutte din brug af webstedet efter vores skøn.
Vi forbeholder os ret til at nægte at acceptere indlæg, visning eller transmission af noget indhold, som du sender til webstedet. Vi har intet ansvar for at gemme eller vedligeholde noget indhold, der er sendt til eller lagt ud på Baccarat.net (inklusive ethvert brugergenereret indhold) og vil ikke blive holdt ansvarlig for manglende lagring eller vedligeholdelse af sådant indhold. Hvis det er relevant, skal du omhyggeligt gennemse de gældende spil / casino-operatørs websteder ‘Vilkår for anvendelse og fortrolighedspolitik for at verificere, at du har tilladelse til at bruge deres tjenester, og for at overholde de gældende krav og begrænsninger (f.eks. Beboere i visse lande er forbudt at bruge sådanne operatørtjenester).

OPHAVSRETLIGT BESKYTTET INFORMATION OG INDHOLDSPOLITIK
Du må ikke sende eller indsende (herunder i det brugergenererede indhold) nogen ejendomsoplysninger fra en anden part, der er beskyttet i henhold til lov om ophavsret eller varemærker. Vi vil svare på enhver meddelelse, vi modtager med om påstand om en krænkelse af tredjeparts ophavsret eller varemærkerettigheder ved at undersøge påstanden og fjerne det påståede krænkende indhold, hvis vi konstaterer, at der er sket en overtrædelse. Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket af enhver offentliggjort kommentar, indhold eller brugergenereret indhold på webstedet, bedes du kontakte os på: [email protected], eller via vores Kontakt os-formular, der findes på vores side med kontaktpersoner, og vi vil undersøge sagen straks.
Du anerkender, at webstedet kun er til informationsmæssige og redaktionelle formål og kan indeholde indhold, som du finder stødende. Vi bestræber os på at aktivt overvåge webstedet og alt indhold, der indsendes eller ses på webstedet. Vi støtter eller understøtter ikke noget indhold, der indsendes til webstedet (hverken af dig, os, tredjeparts indholdsudbydere eller andre brugere). Du repræsenterer og garanterer, at du har alle de rettigheder, beføjelser og autoritet, der er nødvendige for at indsende dit indhold til webstedet. Vi forbeholder os dog retten til at gennemse eller fjerne alt brugergenereret indhold, der er sendt til webstedet af dig eller andre brugere efter vores skøn.

TREDJEPARTS LINKS

Webstedets, service og indhold vil omfatte links til websteder og tjenester, der drives af tredjepart (“Tredjepartswebsteder”) samt anmeldelser og kommentarer til Tredjepartswebsteder. Sådanne links kan indsendes af os, dig, andre brugere, Google AdSense eller andre parter. Vi har ingen kontrol over tredjepartswebsteder, der kan være linket fra webstedet. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader, du måtte pådrages ved at navigere til tredjepartswebsteder, der kan være linket fra webstedet. Vi kan tjene provision via tilknyttede programmer, der drives af tredjepartswebsteder. Vores medlemskab af ethvert tilknyttet program, der drives af tredjepartswebsteder, er ikke en godkendelse af sådanne Tredjepartswebsteder.
MINDREÅRIGE

For at bruge webstedet og tjenesten skal du være over 18 år (18). Vi indsamler ikke bevidst nogen oplysninger fra børn under 18 år og ønsker ikke at gøre det. Vi forbeholder os retten til at anmode om bevis på alder på ethvert tidspunkt, så vi kan verificere, at mindreårige under 18 år ikke anvender Webstedet eller Tjenesten.

ANSVARS FRASKRIVELSE AF GARANTI

VI FRASKRIVER OS UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART VEDRØRENDE BACCARAT.NET, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. WEBSTEDET INDHOLDET OG KLASSIFICERINGEN LEVERES SOM DET ER, OG DU SKAL BRUGE WEBSTEDET UDELUKKENDE PÅ DIN EGEN RISIKO.
DU ER ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIT / DE COMPUTERSYSTEMER, DER OPSTÅR SOM ET RESULTAT AF DIN BRUG AF HJEMMESIDEN. VI GIVER INGEN GARANTI FOR, AT WEBSTEDET VIL VÆRE TILGÆNGELIGT KONTINUERLIGT. VI GARANTERER IKKE, AT INDHOLD OG INFORMATION TILGÆNGELIG PÅ WEBSTEDET ER SANDT, PÅLIDELIGT ELLER NØJAGTIGT. VI GIVER INGEN GARANTI FOR, AT VI VIL RETTE EVENTUELLE FEJL, MANGLER ELLER MANGLER PÅ HJEMMESIDEN.

Vi garanterer ikke, at anmeldelser af tredjepartswebsteder faktisk er nøjagtige; vores anmeldelser af tredjepartswebsteder er baseret på vores erfaring med sådanne tredjepartswebsteder, input fra andre parter og anden research, som vi muligvis har udført. Vi garanterer ikke, at du finder nogen tredjeparts websteder som tilfredsstillende eller giver de resultater, du måtte søge fra sådanne tredjeparts websteder.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR UDTRYKKELIGT OG ACCEPTERER, AT VI IKKE ER ANSVARLIGE FOR SKADER ELLER IMMATERIELLE TAB, HVAD ENTEN DET DREJER SIG OM DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER FØLGESKADER ELLER MISTET FORTJENESTE, MISTEDE JOB ELLER KONSULENTAFTALER, SOM DU MÅTTE PÅDRAGE DIG ELLER LIDE SOM FØLGE AF DIN BRUG AF WEBSTEDET ELLER DIN AFHÆNGIGHED AF INFORMATION PÅ WEBSTEDET ELLER DIN HANDEL MED TREDJEPARTSWEBSTEDER, DER KAN VÆRE LINKET TIL ELLER FRA WEBSTEDET. DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVAR MÅ IKKE ÆNDRES, SELVOM VI ER BLEVET UNDERRETTET ELLER GJORT OPMÆRKSOMME PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER TAB.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at holde os uskadelig og skadesløsholde os for og imod ethvert krav fra tredjepart, der stammer fra eller på nogen måde relateret til din brug af webstedet, herunder ethvert ansvar eller udgift, der opstår som følge af alle tab, krav, retssager, skader (faktisk og følgeskab), domme, sagsomkostninger og advokatsalærer af enhver art og art.
KONFLIKTLØSNING
For enhver tvist, du har med os, accepterer du først at kontakte os via formularen til kontakt os, som findes på vores side med kontaktpersoner og forsøge at løse tvisten med os uformelt. Hvis vi ikke var i stand til at løse tvisten med dig uformelt, accepterer vi hver af disse håndhæve lige vilkår og betingelser for at løse ethvert krav, og medmindre andet kræves af en obligatorisk lov tvist.
ALLE KRAV SKAL INDBRINGES I PARTERNES INDIVIDUELLE EGENSKAB OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER KLASSEMEDLEM I EN PÅSTÅET KLASSE ELLER REPRÆSENTATIV PROCEDURE, OG VOLDGIFTSMANDEN MÅ IKKE KONSOLIDERE MERE END EN PERSONS KRAV. ACCEPTERER DU, AT DU OG OS VED AT INDGÅ DISSE VILKÅR FRAFALDER RETTEN TIL EN RETSSAG AF EN JURY ELLER TIL AT DELTAGE I EN KLAGESAG.

ÆNDRINGER AF SIDEN

Vi forbeholder os retten til at korrigere, ændre, forbedre, ændre, optimere, foretage andre ændringer til eller afbryde, midlertidigt eller permanent, indholdet, tjenesterne eller webstedet uden varsel på ethvert tidspunkt. Derudover anerkender du herved, at indholdet eller funktionerne inkluderet eller leveret under Baccarat.net eller Services kan ændres, udvides med hensyn til funktionalitet, indhold eller form eller fjernes til enhver tid uden nogen meddelelse til dig eller til nogen tredjepart. Du accepterer, at vi ikke ansvarlige for dette.

MODIFIKATIONER
Betingelserne regulerer brugen af hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, så du besøger denne side ofte igen. Vi kan ændre disse betingelser når som helst efter vores eget skøn ved at offentliggøre den ændrede version på det relevante websted eller ved at få dit samtykke til ændringer, som det kræves i gældende lov. Alle ændringer til disse betingelser og fortrolighedspolitikken er effektive fra den angivne “sidst revideret” dato ovenfor og din fortsatte brug af webstedet efter den sidst revideret dato vil udgøre accept og aftale, der skal være bundet af disse ændringer.

DIVERSE

Enhver sektion eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser, der viser sig at være ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævet, udelukkes fra det samme og betragtes som uanvendelig i det omfang af sådan ulovlighed, ugyldighed eller ikke-håndhævelse og erstattet med en klausul eller bestemmelse, der ligner muligt til en sådan ulovlig eller ugyldig klausul i overensstemmelse med den almindelige praksis på dette område. De resterende bestemmelser påvirkes ikke, og uanset en sådan ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævelses klausul eller bestemmelse skal de forblive fuldt gyldige og gældende. Efter ovenstående afsnit fraskriver vi os enhver garanti af enhver art og derfor holdes vi uskadelige over for alt ansvar, der stammer fra ovenstående punkter, og andre problemer, der muligvis ikke er planlagt i dette dokument.
YDERLIGERE SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål til disse Vilkår, bedes du kontakte os på [email protected].

[Sidst revideret: 24 juni 2020]

1
Besøg
Back to Top