Polityka prywatności

1. Warunki

Poniższe Warunki („ Warunki ”) stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami w odniesieniu do korzystania z naszych usług i strony internetowej www.baccarat.net („ Strona internetowa ” lub „ Usługi ”) . Dlatego ważne jest, abyś uważnie je przeczytał

.

Uzyskując dostęp do strony internetowej www.baccarat.net, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z żadnym z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.


2. Użycie Licencji

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Baccarat.net wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, lub przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

3. Gromadzenie i Wykorzystanie Informacji

Baccarat.net jest właścicielem praw intelektualnych do informacji gromadzonych na tej stronie. W żadnym momencie nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani ujawniać tych informacji innym osobom w żadnych okolicznościach. Trzymamy się tego i zawsze będziemy.

Rejestracja>

Nigdy nie poprosimy Cię o podanie żadnych danych osobowych. Klikając jednak linki na naszej stronie, będziesz musiał zarejestrować się u danych operatorów.

Witryna szanuje Twoją prywatność w Internecie, a my traktujemy ją priorytetowo. Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności wszystkich danych osobowych zebranych od nas, aby umożliwić Ci korzystanie z naszych bezpłatnych gier online, zabezpieczając je przy użyciu najlepszej w swojej klasie architektury oprogramowania, technik, metod i procedur.

Celem niniejszej polityki prywatności jest umożliwienie Ci zrozumienia, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i zabezpieczamy Twoje informacje oraz abyś zrozumiał swoje prawa w odniesieniu do tych informacji.

Confidentiality

The Website takes all efforts to protect the confidentiality of the identity and other information it has collected about the users and will not allow access to this information to any third party for any reason under any circumstances except for legal reasons. We have made a considerable investment in server, database, backup system, firewall and encryption techniques especially to protect the privacy and the information collected by the Website.

Poufność

Witryna dokłada wszelkich starań, aby chronić poufność tożsamości i innych informacji zebranych na temat użytkowników i nie zezwala na dostęp do tych informacji osobom trzecim z jakiegokolwiek powodu w jakichkolwiek okolicznościach, z wyjątkiem przyczyn prawnych. Poczyniliśmy znaczne inwestycje w serwery, bazy danych, systemy tworzenia kopii zapasowych, zapory ogniowej i szyfrowania, szczególnie w celu ochrony prywatności i informacji gromadzonych przez Witrynę.

Ciasteczka

Używanie plików cookie do przechowywania danych jest bezpieczne i bardzo pomocne. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej.
Co to są pliki cookie i jak je wykorzystujemy?

Plik cookie to niewielka ilość danych wysyłana do przeglądarki z serwera WWW i przechowywana na dysku twardym Twojego komputera. Pliki cookie są opracowywane zgodnie ze standardami, ściśle ograniczone i pod żadnym pozorem nie mamy bezpośredniego dostępu do komputera, dysku twardego ani żadnego innego urządzenia. W zależności od usług, którymi jesteś zainteresowany, możemy wysłać Ci więcej niż 1 plik cookie. Odbywa się to automatycznie i zwykle nie zauważysz, że tak się dzieje. Możesz wybrać, czy chcesz zaakceptować pliki cookie, które Ci wysyłamy, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować tych plików cookie, niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Zbieramy informacje o korzystaniu z witryny za pomocą plików cookie.

Pliki cookie, których używamy, są ogólnie podzielone na następujące kategorie:

  • Niezbędne – niektóre pliki cookie są niezbędne i są wymagane na przykład do zalogowania się na konto w witrynie. Użytkownik może nie być w stanie korzystać z witryny bez tych plików cookie.
  • Analityka – korzystamy z usług analitycznych, aby rejestrować, ilu odwiedzających korzysta z witryny, a także gromadzić anonimowe informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Informacje te pozwalają nam analizować wydajność witryny, a także pomagają w ulepszaniu witryny.

Te usługi analityczne są świadczone między innymi przez strony trzecie i mogą wykorzystywać pliki cookie, na przykład w celu gromadzenia statystyk dotyczących zachowania użytkowników / odwiedzających i zapamiętywania preferencji.

Reklama oparta na zainteresowaniach – wykorzystujemy reklamy dostarczane przez zewnętrzne sieci reklamowe, aby pomóc w pokryciu kosztów prowadzenia witryny i umożliwić użytkownikowi przeglądanie witryny bez ponoszenia opłaty rejestracyjnej. Te firmy reklamowe mogą gromadzić informacje o użytkowniku podczas odwiedzania strony internetowej. Ta strona internetowa nie gromadzi informacji ani nie kontroluje treści reklam, które zobaczysz.

Udostępnianie społecznościowe – oferujemy widżety udostępniania społecznościowego, aby umożliwić użytkownikom udostępnianie treści bezpośrednio w serwisach społecznościowych / serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ lub innych serwisach społecznościowych. Te widżety są dostarczane przez strony trzecie i mogą używać własnych plików cookie.

W większości przypadków (z wyjątkiem przykładowych przypadków niezbędnych plików cookie) ściśle przestrzegamy następujących zasad: tożsamość wszystkich użytkowników jest anonimowa, a sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu każdej sesji / przeglądarki.

Używamy niewielkiej liczby własnych plików cookie, z których większość jest niezbędna, aby umożliwić działanie witryny zgodnie z przeznaczeniem. Kontynuując korzystanie ze strony, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie informacji zawartych w tych plikach cookie na swoim komputerze, tablecie lub smartfonie.

Użytkownik może jednak mieć możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby akceptowała lub odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie, lub powiadamiała go, gdy plik cookie jest ustawiony – każda przeglądarka jest inna, więc sprawdź menu „Pomoc” przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje plików cookie – ale wyłączenie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność witryny.

4. Strony internetowe stron trzecich

Udostępniamy linki do zewnętrznych stron internetowych i zasobów, takich jak kasyna online. Witryna nie ma kontroli nad tymi zewnętrznymi witrynami internetowymi i zasobami oraz nie wspiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały znajdujące się na takich witrynach internetowych lub zasobach. Zgadzasz się, że będziesz podlegać wszelkim zasadom mającym zastosowanie do tych stron internetowych i nie będziesz obwiniać Baccarat.net za jakiekolwiek szkody i / lub straty spowodowane i / lub rzekomo spowodowane lub w związku z korzystaniem z usług, lub polegać na takich treściach dostępnych na takich stronach internetowych lub zasobach.

5. Bezpieczeństwo

Zainwestowaliśmy w różne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych osobowych będących pod naszą kontrolą. Wszyscy nasi pracownicy, którzy mają dostęp albo do baz danych, albo do serwerów hostujących nasze usługi, muszą przestrzegać surowych zasad bezpieczeństwa. Chociaż nie możemy zagwarantować, że utrata, niewłaściwe użycie lub zmiana danych nie będą mieć miejsca, dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec takim niefortunnym zdarzeniom.

6. Ochrona wrażliwych danych

Uznajemy, że niektóre informacje są nawet bardziej wrażliwe niż inne. Jako dodatkowe zabezpieczenie przechowujemy takie dane tylko w trybie szyfrowanym.

7. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Baccarat.net i powiązane z nim firmy, dyrektorów, członków kadry kierowniczej, agentów, pracowników i partnerów z wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez osoby trzecie z powodu lub wynikającego z twojego postępowania, dostarczania treści, naruszenie niniejszej Polityki Prywatności lub naruszenia jakichkolwiek praw innej osoby.

Graj naprawdę
Back to Top