Zásady ochrany osobných údajov

1. Podmienky

Nižšie uvedené Pravidlá a podmienky („Pravidlá a podmienky“ alebo „Podmienky“) tvoria právne záväznú dohodu medzi vami a nami v súvislosti s vaším využívaním našich služieb a webovej stránky www.baccarat.net (ďalej len „webová stránka“ alebo „služby“). Preto je dôležité, aby ste si našli čas na ich dôkladné prečítanie. Vstupom na webovú stránku www.baccarat.net súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami, všetkými platnými zákonmi a predpismi a súhlasíte s tým, že zodpovedáte za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak s niektorou z týchto podmienok nesúhlasíte, máte zakázané používať alebo pristupovať na tieto stránky. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.


2. Použitie licencie

Povoľuje sa dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) na webovej stránke spoločnosti Baccarat.net na osobné, nekomerčné prechodné zobrazenie. Ide o udelenie licencie, nie prevod vlastníctva, a na základe tejto licencie nemôžete:

3. Zbieranie a použitie informácií

Baccarat.net vlastní duševné práva na informácie zhromaždené na tejto webovej stránke. Za žiadnych okolností nebudeme tieto informácie nikdy predávať, zdieľať ani ich neprezradíme ostatným. Držíme sa toho a vždy budeme.

Registrácia

Nikdy vás nebudeme žiadať o žiadne vaše osobné údaje. Kliknutím na odkazy na našej stránke však od vás bude požadované zaregistrovanie sa u týchto operátorov.

Táto webová stránka rešpektuje vaše súkromie na internete a vaše súkromie považujeme za vysokú prioritu. Zaväzujeme sa zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, ktoré sme zhromaždili, aby sme vám umožnili hrať online hry zadarmo tým, že ich chránime pomocou najmodernejšej softvérovej architektúry, techník, metód a postupov.

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je umožniť vám porozumieť tomu, ako zhromažďujeme, uchovávame, používame a chránime vaše informácie, a aby ste pochopili svoje práva v súvislosti s týmito informáciami.

Diskrétnosť

Táto webová stránka vynakladá všetko úsilie na ochranu dôverných údajov o totožnosti a iných informácií, ktoré zhromaždila o užívateľoch, a za žiadnych okolností okrem zákonných dôvodov neumožňuje prístup k týmto informáciám žiadnej tretej strane. Urobili sme značné investície do serverov, databáz, zálohovacieho systému, firewallu a šifrovacích techník, najmä na ochranu súkromia a informácií zhromaždených webovou stránkou.

Cookies

Používanie cookies na ukladanie údajov je bezpečné a veľmi užitočné. Súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť úpravou nastavenia vo vašom webovom prehliadači.

Čo sú to Cookies a ako ich používame?

Súbor cookie je malé množstvo údajov, ktoré sa odosielajú do prehliadača z webového servera a ukladajú sa na pevný disk vášho počítača. Súbory cookie sú vyvíjané podľa štandardov, sú prísne obmedzené a za žiadnych okolností nemáme priamy prístup k počítaču, pevnému disku alebo akémukoľvek inému zariadeniu. Môžeme vám poslať viac ako jeden súbor cookie v závislosti od služieb, ktoré vás zaujímajú. Uskutočňuje sa to automaticky a zvyčajne si to nevšimnete. Zmenou nastavení prehliadača si môžete vybrať, či chcete akceptovať súbory cookie, ktoré vám posielame. Ak sa rozhodnete tieto súbory cookie neakceptovať, niektoré funkcie nemusia fungovať podľa plánu.

Informácie o používaní webovej stránky zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie.

Cookies, ktoré používame, sú zoskupené do nasledujúcich kategórií:

Tieto analytické služby poskytujú okrem iného tretie strany a môžu používať súbory cookie, napríklad na zhromažďovanie štatistík o správaní používateľov/návštevníkov a na zapamätanie preferencií.

Reklama orientovaná na záujmy – Inzerciu poskytovanú reklamnými sieťami tretích strán používame na to, aby sme pomohli zaplatiť náklady spojené s prevádzkou stránok a umožnili používateľovi zobraziť webovú stránku bez zaplatenia registračného poplatku. Tieto reklamné spoločnosti môžu zhromažďovať informácie o užívateľovi, zatiaľ čo používateľ navštevuje webovú stránku. Táto webová stránka nezhromažďuje informácie ani nekontroluje obsah reklám, ktoré uvidíte.

Sociálne zdieľanie – Využívame widgety na zdieľanie v sociálnych sieťach, ktoré používateľom umožňujú zdieľať obsah priamo na weboch sociálnych sietí/zdieľacích stránok, ako sú Facebook, Twitter, Google+ alebo iné weby sociálnych médií. Tieto widgety poskytujú tretie strany a môžu používať svoje vlastné súbory cookie.

Využívame widgety na zdieľanie v sociálnych sieťach, ktoré používateľom umožňujú zdieľať obsah priamo na weboch sociálnych sietí/zdieľacích stránok, ako sú Facebook, Twitter, Google+ alebo iné weby sociálnych médií. Tieto widgety poskytujú tretie strany a môžu používať svoje vlastné súbory cookie.

Používame malé množstvo našich vlastných súborov cookie, z ktorých väčšina je nevyhnutná na to, aby mohla stránka fungovať podľa plánu. Používaním tejto webovej stránky súhlasí používateľ s tým, že nám umožní ukladať informácie obsiahnuté v týchto súboroch cookie do svojho počítača, tabletu alebo smartfónu.

Užívateľ však môže mať možnosť nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby akceptoval alebo odmietol všetky alebo niektoré súbory cookie, alebo ho mohol upozorniť, keď je súbor cookie nastavený – každý prehliadač je iný, preto si v prehliadači pozrite v ponuke „Pomocník“ prehliadača a zistite, ako zmeniť predvoľby súborov cookie – zakázanie súborov cookie však môže mať vplyv na funkčnosť webových stránok.

4. Webové stránky tretích strán

Poskytujeme odkazy na externé webové stránky a zdroje, napríklad online kasína. Webové stránky nemajú žiadnu kontrolu nad týmito externými webovými stránkami a zdrojmi a neschvaľujú a nezodpovedajú ani nenesú zodpovednosť za akýkoľvek obsah, reklamu, výrobky alebo iné materiály na týchto webových stránkach alebo zdrojoch alebo z nich dostupné. Súhlasíte s tým, že sa na vás budú vzťahovať všetky pravidlá, ktoré sa vzťahujú na tieto webové stránky, a nebudeme a nemôžeme niesť zodpovednosť za škody a/alebo straty spôsobené a/alebo údajne spôsobené v súvislosti s používaním stránok Baccarat.net alebo spoliehanie sa na takýto obsah dostupný na takýchto webových stránkach alebo zdrojoch.

5. Bezpečnosť

Investovali sme do rôznych technických a organizačných bezpečnostných opatrení, aby sme sa pokúsili chrániť pred stratou, zneužitím a pozmenením osobných údajov, ktoré máme pod kontrolou. Všetci naši zamestnanci, ktorí majú prístup buď k databázam, alebo k serverom, ktoré sú hostiteľmi našich služieb, musia dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá. Aj keď nemôžeme zaručiť, že nedôjde k strate, zneužitiu alebo zmene údajov, vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabránili takýmto nešťastným udalostiam.

6. Ochrana citlivých údajov

Rozumieme tomu, že niektoré informácie sú ešte citlivejšie ako iné. Ako dodatočnú záruku ukladáme tieto údaje iba v šifrovanom režime.

7. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte a nebudete žiadať odškodnenie od spoločnosti Baccarat.net a jej pridružených spoločností, riaditeľov, úradníkov, agentov, zamestnancov a partnerov, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, ktoré uplatní ktorákoľvek tretia strana v dôsledku alebo vyplývajúc z vášho konania, vášho poskytnutia obsahu, vášho porušenia týchto zásad ochrany osobných údajov alebo vášho porušenia akýchkoľvek práv iných.

Hrajte v kasíne
Back to Top