Zásady ochrany osobních údajů

1. Pravidla

Níže uvedená Zásady ochrany osobních údajů („Soukromí“ nebo „Zásady“) tvoří právně závaznou dohodu mezi vámi a námi v souvislosti s vaším využíváním našich služeb a webové stránky www.baccarat.net („Webová stránka“ nebo „Služby“). Proto je důležité, abyste se s nimi důkladně seznámili.

Vstupem na webovou stránku www.baccarat.net souhlasíte s dodržováním těchto pravidel, jakož i všech platných zákonů a předpisů, a přijímáte zodpovědnost za dodržování všech místních zákonů. Pokud s některými pravidly nesouhlasíte, máte zakázáno používat nebo vstupovat na tuto stránku. Materiály obsažené na této stránce jsou chráněny platnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.


2. Použití licence

Povoluje se dočasné stažení jedné kopie materiálu (informace nebo softwaru) na stránkách společnosti baccarat.net pro osobní, nekomerční dočasné nahlédnutí. Toto je udělení licence, nikoliv převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:

3. Shromažďování a používání informací

Baccarat.net vlastní duševní práva na informace shromážděné na této webové stránce. Za žádných okolností nebudeme prodávat, sdílet nebo prozrazovat tyto informace někomu jinému. Tímto se řídíme a vždycky budeme.

Registrace

Nikdy po vás nebudeme vyžadovat vaše osobní údaje. Kliknutím na odkazy na našich stránkách však budete vyzváni k registraci u těchto operátorů.

Tato webová stránka plně respektuje vaše soukromí na internetu a klade na něj velký důraz. Zavazujeme se zachovat mlčenlivost ohledně všech vašich osobních informací, které jsme od vás shromáždili, abychom vám umožnili hraní našich bezplatných online her tím, že je chráníme použitím nejmodernější softwarové architektury a dalšími technikami, metodami a postupy.

Účelem těchto zásad o ochraně osobních údajů je umožnit vám porozumět tomu, jak shromažďujeme, uchováváme, používáme a chráníme vaše informace, a abyste porozuměli svým právům ve vztahu k těmto informacím.

Diskrétnost

Tato webová stránka vynakládá veškeré úsilí k ochraně citlivých údajů, identity a dalších informací, které shromáždila o svých uživatelích, a za žádných okolností nedovolí jejich zpřístupnění třetím stranám, vyjma zákonných důvodů. Učinili jsme značné investice do serveru, databází, záložního systému, firewallu a šifrovacích technik, abychom chránili soukromí a informace shromážděné touto webovou stránkou.

Cookies

Používání cookies k uchovávání dat je bezpečné a velmi užitečné. Můžete přijmout nebo odmítnout používání cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Co jsou cookies a jak je používáme?

Cookie je malé množství dat, která se odesílají do vašeho prohlížeče z webového serveru a uchovávají se na pevném disku vašeho počítače. Cookies jsou vyvíjeny podle standardů, jsou přísně omezené, a my v žádném případě nemáme přímý přístup k vašemu PC, pevnému disku nebo jinému zařízení. Můžeme vám odeslat více než jeden soubor cookie na základě služeb, které vás zajímají. Toto se děje automaticky, aniž byste si toho obvykle všimli. Můžete se rozhodnout, zda přijmete cookies, která vám posíláme, pomocí nastavení ve vašem prohlížeči. Pakliže cookies nepovolíte, některé funkce nemusí fungovat správně. Informace o používání webové stránky shromažďujeme pomocí souborů cookies.

Informace o používání webové stránky shromažďujeme pomocí souborů cookies.

Tyto analytické služby jsou, mimo jiné, poskytovány třetími stranami a mohou využívat cookies, například ke shromažďování statistik o chování uživatelů/návštěvníků a k zapamatování jejich preferencí.

Personalizovaná reklama – Inzerce poskytovaná třetími stranami nám pomáhá zaplatit za výdaje spojené s provozem stránky a zároveň umožňuje uživatelům nahlížet na její obsah bez zaplacení registračního poplatku. Tyto reklamní společnosti mohou shromažďovat údaje o uživateli, zatímco si prohlíží webovou stránku. Tato webová stránka neshromažďuje informace ani nespravuje obsah reklam, které uvidíte.

Sociální sdílení – Používáme widgety, které slouží ke sdílení na sociálních sítích a díky nimž mohou uživatelé sdílet obsah přímo na stránkách sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter, Google+ nebo jiných sociálních sítí určených ke sdílení. Tyto widgety poskytují třetí strany a mohou používat své vlastní cookies.

Ve většině případů (kromě například nevyhnutelných cookie souborů) striktně dodržujeme následující opatření: identita všech uživatelů je držena v tajnosti a session cookies jsou mazány po každém zavření prohlížeče.

Používáme pár našich vlastních cookies, které jsou zapotřebí k plynulému chodu stránky. Tím, že uživatel pokračuje v používání této webové stránky, dává nám souhlas k uchovávání informací obsažených v těchto cookie souborech na jeho počítači, tabletu či chytrém telefonu.

Uživatel by však měl mít možnost nastavit si v prohlížeči, zda chce přijmout nebo odmítnout všechny nebo některé cookies, nebo si může nastavit upozornění pro případ, že bude cookie připravené k použití – každý prohlížeč je jiný, proto se podívejte do sekce „Nápověda“ v menu vašeho prohlížeče, abyste zjistili, jak změnit předvolbu cookies – nicméně jejich úplné vypnutí může mít dopad na funkčnost webové stránky.

4. Webové stránky třetích stran

Poskytujeme odkazy na externí webové stránky a zdroje, jako jsou online kasina. Tato stránka nemá žádnou kontrolu nad externími webovými stránkami a zdroji, a neschvaluje ani není zodpovědná či odpovědná za jakýkoliv obsah, reklamu, produkty nebo jiné druhy materiálů na těchto stránkách, ani zdrojích z nich dostupné. Souhlasíte s tím, že se na vás budou vztahovat veškerá pravidla těchto externích webových stran a že nebudete činit baccarat.net zodpovědným za jakékoliv škody/ztráty způsobené a/nebo údajně způsobené těmito stránkami nebo využíváním jejich obsahu a zdrojů.

5. Bezpečnost

Investovali jsme do nejrůznějších technických a organizačních bezpečnostních opatření ve snaze zabránit ztrátám, zneužití a změnám osobních údajů, které máme pod kontrolou. Všichni naši zaměstnanci, kteří mají přístup do databází nebo k serverům, které jsou hostiteli našich služeb, musí dodržovat přísná bezpečnostní pravidla. Ačkoliv nemůžeme zaručit, že nedojde ke ztrátám, zneužití nebo změně osobních dat, vynakládáme maximální úsilí, abychom takovým nešťastným situacím předešli.

6. Ochrana citlivých údajů

Uvědomujeme si, že některé informace jsou citlivější než jiné. Jako dodatečnou záruku bezpečnosti uchováváme taková data v šifrovacím režimu.

7. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte a nebudete žádat odškodné po Baccarat.net a jeho přidružených společnostech, ředitelích, úřednících, agentech, zaměstnancích a partnerech, vrátíte poplatky za právní zastoupení, které uplatní kterákoliv třetí strana kvůli nebo vyplývajíce z vašeho jednání, vašeho poskytnutí obsahu, vašeho porušení těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo vašeho porušení jakýchkoliv práv ostatních.

Hrát nyní
Back to Top